Wat is de WIA-WAO-belangenvereniging e.o

Dit is een belangenvereniging opgezet voor en door WIA-WAO-ers Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten die menen dat hun rechten regelmatig met voeten getreden worden.

Door middel van hun krachten te bundelen met andere WIA-WAO – belangenverenigingen en Uitkeringsgerechtigden verenigingen tracht en is de WAO-belangenvereniging Hoensbroek-Heerlen een serieuze gesprekspartner met beleidsmakers en uitvoerders op het uitkeringsgebied.

De WIA-WAO-belangenvereniging Hoensbroek-Heerlen en omstreken zorgt ervoor, dat de stem van de uitkeringsgerechtigde wordt gehoord bij de Politiek, de bedrijfsverenigingen en andere instanties.

De WIA-WAO-belangenvereniging wil meepraten daar waar ze over de doelgroep praten, door middel van overleg met

  • UWV (Bedrijfsvereniging)
  • UWV Werkbedrijf
  • LCR (Landelijke Clientenraad )
  • en Gemeentelijke Cliëntenraden .

De WIA-WAO-belangenvereniging wil betere aanpak van werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid en via eerlijke reïntegratie de uitkeringsgerechtigde gelijke kans te geven op de arbeidsmarkt.

De WIA-WAO-belangenvereniging is een vereniging hetgeen de democratie binnen de vereniging garandeert.

Voor wie is de vereniging?

  • Een ieder die niet meer in het arbeidsproces is opgenomen.
  • Alle mensen met een Handicap (functiebeperking).
  • Alle mensen die een uitkering ontvangen en hun kwetsbare belangen beschermd willen zien in verenigingsverband.

Wilt u ook lid worden van onze belangenvereniging? Kijk dan voor meer informatie bij aanmelden.

 

Nieuws

Brief WSW-raad westelijke mijnstreek

november 7th, 2014|0 Comments

Geachte College en leden van de raad, Op 31 december 2013 liep de CAO van [...]

Regeling inkomensondersteuning AOW vervangt MKOB

juli 3rd, 2014|0 Comments

Ouderen krijgen vanaf 1 januari 2015 een inkomensondersteuning boven op hun AOW die afhankelijk is [...]